Zaznacz stronę

Polityka prywatności

Dane osobowe

Wszelkie dane osobowe powierzone DAYMEDIA sp. z o.o. przez Użytkowników i/lub Klientów są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, którym jest firma DAYMEDIA sp. z o.o. z siedzibą w Nysie (48-300), ul. Sobieskiego 5/1, KRS: 0000541792, NIP: 7532436032, REGON: 360705530, zwana dalej DAYMEDIA.

DAYMEDIA, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”), w pełni uznaje i szanuje prawo Użytkowników i Klientów do prywatności i ochrony danych osobowych. DAYMEDIA nie sprzedaje, nie udostępnia i nie użycza osobom trzecim danych osobowych Użytkowników i Klientów oraz zobowiązuje się nie odwołać tej reguły kiedykolwiek w przyszłości.

Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, dane adresowe, telefon, e-mail, IP oraz (opcjonalnie): nazwa firmy i NIP, będą przetwarzane przez DAYMEDIA wyłącznie w poniższych celach:
– zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług,
– realizacji zamówień składanych elektronicznie, telefonicznie lub osobiście,
– przesyłania kalkulacji (w odpowiedzi na zapytanie). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług i/lub realizacji zamówień.

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody, a także masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w DAYMEDIA jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@daymedia.pl Twoje dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do wykonania umowy o świadczenie usług lub realizacji zamówienia, a następnie przez maksymalnie 5 lat w celu udokumentowania wykonania usługi, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, w związku z ewentualną koniecznością obrony na wypadek roszczeń oraz w celach statystycznych i archiwizacyjnych.

Cookies (ciasteczka)

Strona internetowa DAYMEDIA wykorzystuje technologię cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer ten może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera.

Nasze „ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Więcej informacji na temat cookies dostarczają instrukcje poszczególnych przeglądarek.

Statystyki

Do analizy statystyk www używamy narzędzi udostępnionych przez Google wyłącznie w celu usprawnienia działania strony.

Chcesz zrealizować wspólny projekt?

To świetnie! Skontaktuj się z nami